Політика конфіденційності

Документ «Політика конфіденційності» (далі по тексту – «Політика») – це правила використання даних інтернет-користувачами (далі «ви» і / або «Користувач»), що збираються з використанням сайту https://www.resens.com.ua/ (далі – «Сайт »).

1. Оброблювані дані

1.1. Ми не здійснюємо збір ваших персональних даних з використанням Сайту.

1.2. Всі дані, що збираються на Сайті, надаються і приймаються в знеособленій формі (далі – «Знеособлені дані»).

1.3. Знеособлені дані включають такі відомості, які не дозволяють вас ідентифікувати:

1.3.1. Інформацію, яку ви надаєте про себе самостійно з використанням онлайн-форм і програмних модулів сайту, включаючи ім’я та номер телефону і / або адресу електронної пошти.

1.3.2. Дані, які передаються в знеособленому вигляді в автоматичному режимі в залежності від налаштувань використовуваного програмного продукту.

1.4. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу знеособлених даних Користувача, які збираються використанням Сайту.

1.5. Якщо певна інформація не відрізняється від не позначених як обов’язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на свій розсуд.

1.6. Адміністрація не здійснює перевірку достовірності наданих даних і наявності у Користувача необхідної згоди на їх обробку відповідно до цієї Політики, вважаючи, що Користувач діє сумлінно, обачно і докладає всіх необхідних зусиль до підтримки такої інформації в актуальному стані і отримання всіх необхідних погоджень на її використання .

1.7. Ви усвідомлюєте і приймаєте можливість використання на Сайті програмного забезпечення третіх осіб, в результаті чого такі особи можуть отримувати і передавати зазначені в п.1.3 дані в знеособленому вигляді.

Приклад! До вказаного програмного забезпечення третіх осіб відносяться системи збору статистики відвідувань Google Analytics і Яндекс. Метрика.

1.8. Склад і умови збору знеособлених даних з використанням програмного забезпечення третіх осіб визначаються безпосередньо їх правовласниками і можуть включати:

дані браузера (тип, версія, cookie);

дані пристрою і місце його положення;

дані операційної системи (тип, версія, роздільна здатність екрана);

дані запиту (час, джерело переходу, IP-адреса).

1.9. Адміністрація не несе відповідальність за порядок використання знеособлених даних Користувача третіми особами.

2. Цілі обробки даних

2.1. Адміністрація використовує дані в наступних цілях:

2.1.1. Обробка запитів, що надходять і зв’язку з Користувачем;

2.1.2. Інформаційне обслуговування, включаючи розсилку рекламно-інформаційних матеріалів;

2.1.3. Проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень;

2.1.4. Таргетування рекламних матеріалів на Сайті.

3. Вимоги до захисту даних

3.1. Адміністрація здійснює зберігання даних і забезпечує їх охорону від несанкціонованого доступу і поширення відповідно до внутрішніх правил та регламентів.

3.2. Відносно отриманих даних зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли вони зроблені Користувачем загальнодоступними, а також коли використовуються на Сайті технології і програмне забезпечення третіх осіб або настройки використовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін з даними особами та/або іншими учасниками і користувачами мережі Інтернет .

3.3. З метою підвищення якості роботи Адміністрація має право зберігати лог-файли про дії, здійснені Користувачем в рамках використання Сайту протягом 1 (Одного) року.

4. Передача даних

4.1. Адміністрація має право передати дані третім особам в наступних випадках:

Користувач надав свою згоду на такі дії, включаючи випадки застосування Користувачем налаштувань використовуваного програмного забезпечення, що не обмежують надання певної інформації;

Передача необхідна в рамках використання Користувачем функціональних можливостей Сайту;

Передача потрібна відповідно до цілей обробки даних;

У зв’язку з передачею Сайту у володіння, користування або власність такої третьої особи;

За запитом суду або іншого уповноваженого державного органу в рамках встановленої законодавством процедури;

Для захисту прав і законних інтересів Адміністрації в зв’язку з допущеними Користувачем порушеннями.

5. Зміна Політики конфіденційності

5.1. Дана Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.


(068) 95-95-524
X

Безкоштовна консультація лікаря
   не обов'язково

   не обов'язково